A A A
SmodBIP

Załatwianie spraw w urzędzie

• Dni i godziny przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tucholi

Wtorek w godz. 13:00 - 15:00

• Przyjmowanie podań wniesionych ustnie do protokołu w sprawach:

Skarg kierowanych do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tucholi
codziennie 7:30 - 15:30 w siedzibie
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tucholi

• Skargi i wnioski wnoszone na piśmie należy przesyłać na adres:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tucholi, ul. Kopernika 2, 89-500 Tuchola
lub przesyłać faksem na numer: 52 3363075

• Przyjmowanie korespondencji:

W Sekretariacie Urzędu - ul. Kopernika 2

Skargi, wnioski i petycje są przyjmowane i rozpatrywane w trybie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego - Dział VIII (Dz. U. 2013.267 - tekst jednolity z póżniejszymi zmianami).Opublikował: Halina Bujny
Publikacja dnia: 01.06.2015
Podpisał: Michał Mikołajczak
Dokument z dnia: 20.11.2010
Dokument oglądany razy: 6 605