A A A
SmodBIP

Zamówienia publiczne

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Kopernika 2
89-500 Tuchola
tel/fax 52 336 3075
e-mail: tuchola.piw@wp.pl
www. bip.piw-tuchola.pl

                                                 Znak sprawy: PIW361.1.2018 Tuchola, dnia 17 września 2018 r.


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej (SIWZ)
na
Budowę budynku garażowo-gospodarczego wraz z wewnętrzną
i zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną oraz utwardzeniem
i dodatkowym ogrodzeniem na terenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tucholi.


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawyPzp.

                                                                                                                   Zatwierdzono w dniu:
                                                                                                                                 2018-09-17

Pełna dokumentacja SIWZ oraz dokumentacja techniczna spakowana zip-em

SIWZ

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

UNIEWAŻNIENIE


Ogłoszenie nr 633138-N-2018 z dnia 2018-10-08 r.
Inspekcja Weterynaryjna - Powiatowy Inspektorat Weterynarii: Budowa budynku
garażowo-gospodarczego wraz z wewnętrzną i zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną oraz utwardzeniem i dodatkowym ogrodzeniem na terenie
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tucholi. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
TREŚĆ OGŁOSZENIA

SIWZ

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nie ma pozycji spełniających te kryteria


Opublikował: Andrzej Zająkała
Publikacja dnia: 26.10.2018
Podpisał: Michał Mikołajczak
Dokument z dnia: 12.07.2016
Dokument oglądany razy: 3 899