A A A
SmodBIP

Informacje dla rolników i hodowców

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tucholi dotycząca uboju z konieczności.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tucholi. informuje, że na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/uboj-z-koniecznosci-zwierzat-gospodarskich-kopytnych-poza-rzeznia został zamieszczony „Wykaz rzeźni przyjmujących zwierzęta po uboju z konieczności poza rzeźnią zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004”

Dostępne są w załaczniku Oświadczenia przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią oraz Oświadczenie lekarza weterynarii dotyczące zwierzęcia poddanego z konieczności poza rzeźnią

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII
W TUCHOLI Z DNIA 30.01.2019R.


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tucholi informuje, że w dniu 12.02.2019r. o godz. 10.00

w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii przy ul. Kopernika 2

odbędzie się nieodpłatne szkolenie przeprowadzone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tucholi z zakresu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz. U. 2018.539).


Temat szkolenia:
„Ubój zwierząt poza ubojnią (rzeźnią) z przeznaczeniem na użytek własny”


Udział w szkoleniu należy zgłosić telefonicznie pod nr tel. 52 33 63 075 lub osobiście w siedzibie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tucholi, ul. Kopernika 2 w godzinach 7.30 – 15.30 do dnia 08.02.2019r.


W przypadku dużej ilości zainteresowanych szkolenie odbędzie się w dwóch turach.

INFORMACJA : Głównego Lekarza Weterynarii dla posiadaczy bydła, owiec, kóz,świń oraz innych zwierząt parzystokopytnych na temat PRYSZCZYCY 27 listopada 2018 r

-INFORMACJA : Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tucholi dla hodowców dotycząca dezynfekcji  27 listopada 2018 r

-INFORMACJA : Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tucholi dla hodowców drobiu 05 października 2018 r

- INFORMACJA : Dalsze wzory dokumentacji do prowadzenia przez hodowców świń wymagane Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 09.02.2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 360). 20 marca 2018 r.

- INFORMACJA : Wzory dokumentacji do prowadzenia przez hodowców świń wymagane Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 09.02.2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 360). 12 marca 2018 r.

- INFORMACJA : Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. 15 lutego 2018 r.

- INFORMACJA : Szanowni Państwo, hodowcy zwierząt gospodarskich. 05 lutego 2018 r.

- INFORMACJA : Szanowni Państwo, hodowcy zwierząt gospodarskich. 05 stycznia 2018 r.

- INFORMACJA : Uwaga !!! Zagrożenie ASF !!! Prosimy uważnie przeczytać. Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika ?. 12 grudnia 2017 r.

- INFORMACJA : szanowny rolniku pamiętaj ! : posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) 15 listopada 2017 r.

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny 8 kwietnia 2017

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków 6 kwietnia 2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków 22 grudnia 2016 r.

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU HPAI H5N8 9 grudnia 2016 r.

APELdo hodowców trzody chlewnej 31 październik 2016 r.

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży prodyktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej 6 czerwca 2016 r.

Gorączka Q – epidemiologia, patogeneza oraz diagnostyka laboratoryjna.
Wskazówki dla lekarzy weterynarii i hodowców
19 luty 2016 r.

Działalność marginalna, lokalna i ograniczona - wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 25 sierpnia 2014 r.

Ulotka dla hodowców zwierząt gospodarskich – worki SRM 12 sierpnia 2014 r.

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny 12 sierpnia 2014 r.

INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ DOTYCZĄCA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ 4 sierpnia 2014 r.

INFORMACJADLA MYŚLIWYCHI LEŚNIKÓWDOTYCZĄCAAFRYKAŃSKIEGOPOMORU ŚWIŃ 4 sierpnia 2014 r.

Informacja dla myśliwych - Dokumen dochodzenia epizzotycznego w zakresie danych dotyczących odstrzelonego / martwego dzika. 27 luty 2014 r.

Afrykański pomór świń Materiały szkoleniowe dla hodowców -opracowanie 17 luty 2014 r.

Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe dla hodowców - prezentacja 17 luty 2014 r.

Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe dla lekarzy wet.- opracowanie 17 luty 2014 r.

Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe dla lek. wet.- prezentacja 17 luty 2014 r.  Opublikował: Halina Bujny
Publikacja dnia: 06.03.2019
Podpisał: Michał Mikołajczak
Dokument z dnia: 19.02.2014
Dokument oglądany razy: 4 771